DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ 4.400 ເບ້ຍ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ນໍ້າຊວງ

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານ​ມາ​ນີ້, ກົມປູກຝັງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ຂື້ນທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ນໍ້າຊວງ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍເຍົາວະຊົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ນຳສະເໜີຜົນ ຂອງສຶກສາປະເມີນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດ ເປັນກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ

ໃນວັນທີ 05/06/2018 ຜ່ານມາ, ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ນຳສະເໜີຜົນ ຂອງສຶກສາການປະເມີນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ, ຈັດຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ຄລາວພາຊາ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI), ອົງການ WINROCK, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO),

Read more: ອ່ານຕໍ່

ກົມປູກຝັງຄັບເຄື່ອນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ

ບົນພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສະກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີມາດຕະການລະອຽດ ຊຶ່ງໄດ້ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຜະລິດເປັນສີນຄ້າ. ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂັ້ນກະຊວງພາຍໄຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ;ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018 ກົມປູກຝັງໄດ້ສຳເລັດຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ບັນຊີ ພືດຄວບຄຸມ ທີ່ຕ້ອງ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າມາຍັງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ

Read more: ອ່ານຕໍ່

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ການກວດກາສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍສີນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ເຊັ່ນ ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຂີງ ເປັນຕົ້ນ ໄປ ຍັງ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ່ອນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂານາ ໄມພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກັກກັນພືດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ໃນການກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການ ດ້ານການກັກກັນພືດ ລົງສົມທົບກັບ ຂະແໜງປູກຝັງແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດ ຕະຖານສາກົນ ດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ການລົງເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກພືດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານກົມປູກຝັງ ​ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ​ຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໄດ້ ກອງຈັດ​ປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ​ການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານປູກຝັງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈົດທະບຽນພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນພືດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງປູກຝັງ  ຢູ່​ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫົວພັນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

Read more...

Page 2 of 7