DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF
  • Print

ປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ການ​ປູກ​ສາ­ລີ ຖື​ເປັນ​ອີກຫນຶ່ງ​ຫົນ­ທາງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ເສດຖະ​ກິດ​ຄອບ­ຄົວ​ແກ້​ໄຂ ຄວາມ­ທຸກຍາກ, ເຊິ່ງ​ໃນ​ວັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະພາ​ມາ​ຮູ້­ຈັກ​ຄອບ­ຄົວ​ຕົວ​ແບບດ້ານ​ການ​ປູກ​ສາ­ລີ​ເປັນ​ສິນ­ຄ້າ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ​ຢູ່​ບ້ານ​ໄຊຊະ­ນະ ເມືອງ​ປາກ​ແບງ ແຂວງອຸ­ດົມ​ໄຊ.

Read more: ອ່ານເພີ່ມ

  • PDF
  • Print

ສາເຫດການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງ ສົກປີ 2011-2012 ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ

ກົມ​ປູກຝັງ​ໄດ້​ສ້າງແຜນການປູກນາແຊງ ສົກປີ 2011-2012: ແມ່ນມີ​ເນື້ອ​ທີ່ 135,000 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບ 4.90 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 660,900 ໂຕນ. (ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານຂໍ້ມູນຈາກກົມ ຊົນລະປະທານ ທີ່ກຳນົດ ໄວ້ວ່າຈະສາມາດສະໜອງນ້ຳຊົນລະປະທານປະມານ 135,000 ເຮັກຕາ). ແລະ ແຜນການປູກພືດ ລະດູແລ້ງຕ່າງໆ ແມ່ນ 134,250 ເຮັກຕາ.

Read more: ອ່ານເພີ່ມ

  • PDF
  • Print

ການປູກກ້ວຍຂອງນັກລົງທຶນຈີນທີ່ບໍ່ແກ້ວ ຈະເປັນຜົນດີ ຫລື ລົບຕໍ່ປະຊາຊົນ?

ນັກ​ລົງ­ທຶນ​ຈາກ​ຈີນ​ເກືອບສິບ​ບໍ­ລິ­ສັດໄດ້​ທຸ່ມ​ເງິນ​ມະ­ຫາສານ​ເຂົ້າ​ໃສ່  ການ​ປູກ​ກ້ວຍ​ໃນ 2 ເມືອງ ທີ່​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ໂດຍນຳ​ໃຊ້​ເນື້ອ­ທີ່​ປູກ​ສາ­ລີ​ໃນ​ເມື່ອກ່ອນ​ແລ້​ວ 2 ພັນ​ເຮັກ­ຕາ ເພື່ອ​ປູກ ກ້ວຍ​ສົ່ງ​ອອກ, ຂະ­ນະ​ທີ່​ປະ­ຈຸບັນ ຜູ້​ປະ­ກອບ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ຢ່າງໂຮງ​ອົບ​ສາ­ລີ, ກຸ່ມ​ການ​ຜະ­ລິດສາ­ລີ, ບໍ­ລິ­ສັດ​ຊຸກ­ຍູ້​ການ​ຜະ­ລິດສາ­ລີ​ໃກ້​ພົບ​ທາງ​ຕັນ​ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ວັດຖຸ​ດິບ.

Read more: ອ່ານເພີ່ມ

Page 8 of 8