DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ຂະບວນການປາບ ແລະ ຄອບຄຸມການລະບາດຂອງ ຕັກແຕນຝຸງເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ

ຕັກແຕນ ຫຼື ຕັກແຕນຝູງ, ຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງ (ຕັກແຕນຂີ) ແມ່ນສັດຕູພືດ ຊະນິດໜື່ງ ທີ່ເກາະກີນໃບພືດ ເປັນຫຼັກ ແລ້ວສ້າງ ຄວາມເສຍ ໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດພືດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕັກແຕນຝູງ ມີຊື່ສາມັນວ່າ Yellow-spined bamboo Locust ແລະ ມີວິທະຍາສາດວ່າ: Ceracris kiangus Tsai (1929) ພົບເຫັນການ ທຳລາຍຄັ້ງທຳອິດ ຂອງຕັກແຕນ ຊະນິດນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ປະເທດຈີນ ເຊິ່ງຈະມີການທຳລາຍພືດ ຫຼາຍກວ່າ 25 ຊະນິດ ແຕ່ພືດຫຼັກໆ ທີ່ພວກມັນທຳລາຍ ແມ່ນໄມ້ປ່ອງ (ຕະກຸນໄມ້ໃຜ່) ເມື່ອກີນໃບ ໄມ້ປ່ອງ ຍັງເຫຼືອແຕ່ກີ່ງກ້ານ ແລ້ວພວກມັນ ກໍ່ຈະລົງໄປ ກັດກິນໃບເຂົ້າ, ໃບສາລີ ແລະ ພືດອື່ນໆ,​ ພວກມັນມັກອາໃສ ຢູ່ຕາມລຽບແຄມແມ່ນ້ຳ ເຂດທີ່ມີຄວາມສູງຈາກ ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ປະມານ 350-1300 ແມັດ ແລະ ອຸນຫະພູມ ສະເລ່ຍປະມານ 30 ອົງສາ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ທີ່ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2013 ວ່າ: ໄດ້ມີການລະບາດຂອງ ຕັກກະແຕນຝຸງຊະນິດນີ້ຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ມາລາກັດສະກາ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ການລະບາດ ດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ປະຊາກອນຈຳນວນ 60 % ຫຼື ປະມານ 22 ລ້ານຄົນ ຂອງປະເທດ ປະເຊີນໜ້າ ກັບພາວະຄວາມ ຂາດແຄນອາຫານ, ສຳລັບບັນດາເຂດປະເທດໄກ້ຄຽງ ພວກເຮົາກໍ່ເຄີຍ ມີການລະບາດເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ: ລະບາດຢູ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ 3 ຄັ້ງ ຄື : ປີ 2008,​ 2012 ແລະ ປີ 2015, ປະເທດ ຈີນ

ສຳຫຼັບ ສປປ ລາວ ມີການລາຍງານ ການລະບາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນເດືອນ 10/2014 ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຄັ້ງທີ່ ສອງ ແມ່ນເດືອນ 4/2015 ທີ່ເມືອງໂພນທອງ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຊອນ, ເມືອງຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່, ເຂົ້ານາປີ, ສາລີ ແລະ ພືດສວນເສຍຫາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນກະທົບດ້ານຜົນຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຈຳນວນ 339 ໜູ່ບ້ານ, 3.359 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ 3.651 ເຮັກຕາ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ຄື ກົມປູກຝັງ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ມີມາດຕະການໃນແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບໂຕ ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍປ້ອງກັນພືດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການຫາລະດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ເປັນ​ເຂດການ​ກໍາຈັດ​ ແລະ ຄວບ​ຄຸມການລະບາດ​ຂອງ​ຕັກ​ແຕນ​ຝູງ, ໄດ້ແຕ່ງ​ຕັ້ງຄະນະ​ກໍ​າມະ​ການສະ​​ເພາະ​ກິດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ, ໄດ້ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ພະນັກງານວິຊາການລົງປະຈໍາ​ຢູ່​ພື້ນ​ທີ່​ລະ​ບາດ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງໃດ້ຕອບໂຕ້ ທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍການ ​ຈູດ​ໄຟ​ຮົມ​ຄວັນ​ໄລ່, ​ເກັບ​ຕັກ​ແຕນ​ມາ​ເຜົາ​ທໍາລາຍ, ນໍາ​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ພົ່ນ​ຢາ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​, ຈັດຝຶກ​ອົບຮົມ​ດ້ານ​ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ສປ ຈີນ ໃນການ ສໍຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການກຳຈັດ ໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

ສຳລັບ ລະດູຝົນ ປີ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພື່ອຄອບຄຸມຕັກແຕນ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປເປັນວົງກວ້າງ ດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ຈຳນວນ 1.56 ຕື້ກີບ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງການຮ່ວມມື ຈາກອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ສ້ຽວຊານ, ເຊົ່າລົດລົງພາກສະໜາມຈຳນວນ 24 ຄັນ  ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜື່ງ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 328.811 US$ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັ້ງສີດຢາ ຈຳນວນ 200 ບັ້ງ ແລະ ຢາປາບສັດຕຸພືດ ຈຳນວນ 18.000 ກິໂລ ຈາກ ສປ ສປ ຈີນ

ເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ມາຮອດປະຈຸບັນ ກົມປູກຝັງ ແມ່ນກຳລັງຂຸ້ນຂຽວ ເປີດຂະບວນການປາບ ແລະ ຄອບຄຸມການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງ ດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ່ງຮ້ອນ ໂດຍການຈັດສົ່ງພະນັກງານ ລົງໄປປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປ້ອງຄອງບ້ານຕ່າງໆ ໃນເຂດມີການລະບາດ ຈໍານວນທັງໝົດ 500 ກວ່າຄົນ ເພື່ອລະດົມຂົນຂວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສີດຢາ ໃນຈຸດທີ່ຕັກແຕນວາງໄຂ່ ເຊີ່ງເປັນເຂດຄອຍຊັນຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ, ປະຈຸບັນ ສຳເລັດການສີດຢາໄປແລ້ວ ປະມານ 30% ຂອງແຜນການທັງໝົດ 140 ຈຸດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ການສີດຢາທັງໆໝົດໃນທ້າຍເດືອນ 7 ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້.

(ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບຈາກທິມງານວິຊາການພາກສະໜາມ)

ໂດຍ: ຫຼິງຫຼ້ອງ ສິດທິໄຊ