DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານກາປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ.

  • Wednesday, 02 August 2017 09:30
  • Last Updated Thursday, 03 August 2017 04:10
  • Written by Thipphaphone Chanphengxay

ໃນວັນທີ 26 ກລະກົດ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ,ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມປູກຝັງ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຄະນະປະທານກວດກາສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພັນທະວົງ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຕິດຕາມກວດກາ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍ, ຮອງໜ່ວຍ ແລະ ສະມາຊິກແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພັນທະວົງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບວຽກງານກວດກາ, ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ດີ ຂອງພະນັກງານແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ.

ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ທ່ານ ນາງ ປອ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງກົມປູກຝັງ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຜ່ານມາເອື້ອຍນ້ອງຍິງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງມອບໃຫ້ ເພື່ອສຶບຕໍ່ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ແລະ ພັດທະນາຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນຂົງເຂດວຽກງານຂະແໜງການ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຊີ້ນຳນຳພາ ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕາມແບບແຜນການເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການຖ່າຍທອດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງພະນັກງານໃຫ້ໜັກແໜ້ນ. ເຊື່ອມຊຶມການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ເພື່ອໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຍິງກ້າຄິດ, ກ້າສະແດງອອກໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ຈາກນັ້ນເອກະພາບໃຫ້ສຶບຕໍ່ບົດສະຫຼຸບວຽກງານ 3 ດີ ແລະ ແຜນຄາດຄະເນວຽກງານເຄິ່ງສະໄໝຂອງກົມປູກຝັງ.

 

ຂ່າວໂດຍ : ນາງ ທິບພະພອນ ຈັນເພັງໄຊ

 

 

ປະທານ ແລະ ສະມະຊິກແມ່ຍິງຮາກຖານກົມປູກຝັງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ