DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ປະຈຳປີ 2017

ວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ປະຈຳປີ 2017 ຂື້ນທີ່ສະໂມສອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຈາກ 5 ແຂວງພາກເໜືອ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວິໄລ ສຸກເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ເພື່ອຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບາງບົດຮຽນທີຖອດຖອນໄດ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ກຳນົດແຜນການ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳປີ 2018 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ແຂວງ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ຂອງຕັກ ແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຈົນຮອດອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນບັ້ນຮົບໃນການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຜົນດີເປັນກ້າວໆ.