DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ນຳສະເໜີຜົນ ຂອງສຶກສາປະເມີນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດ ເປັນກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ

ໃນວັນທີ 05/06/2018 ຜ່ານມາ, ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ນຳສະເໜີຜົນ ຂອງສຶກສາການປະເມີນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອກຳນົດເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ, ຈັດຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ຄລາວພາຊາ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI), ອົງການ WINROCK, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO),

ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (AFC) ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ພ້ອມທັງວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີສະພາບ ຂອງກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນທີ່ກອງປະຊຸມ ລາຍງານ ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ ຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຂອງອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດແຜນເປົ້າໝາຍ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍກະ ສິກໍາ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ເຂົ້່ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຂື້ນລາຍງານສະພາບກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ມີແຜນລົງເຄື່ອນໄຫວຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງເພື່ອຄັດເລືອກເມືອງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເຂົ້າໃນແຜນເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ. ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທຸກຂັ້ນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດີເທື່ອລະກ້າວ.