DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ

  • Written by Linglong

ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການວິນຣອກ ສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ໂດຍຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແຫຼ່ງ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດຍຜ່ານອົງການວິນຣອກ ສາກົນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.

ຕາງໜ້າລົງນາມຄັ້ງນີ້, ໂດຍທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ອາເລັກ ຊານເດີ ຫົວໜ້າໂຄງການຄຣີນ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການວິນຣອກສາກົນ  ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສົ່ງເສີມພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງມັນຕົ້ນ, ກາເຟ, ຖົ່ວດາວອິນຄາ, ກ້ວຍ, ໝາກກ້ຽງ, ຜັກກະລ່ຳປີ ແລະ ພິກໄທ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເມືອງໄຊທານີ, ປາກງື່ມ, ສັງທອງ. ແຂວງວຽງຈັນມີ ເມືອງວຽງຄຳ, ໂພນໂຮງ, ວັງວຽງ ແລະ ເມືອງກາສີ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຢູ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງເຊກອງ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ແຂວງສາລາວັນຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ. ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແມ່ນທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ.