DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ປຶກສາຫາລືວິຊາການກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕ່ອງໂສ້ມັນຕົ້ນ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ໂຄງການ CLEAN ແລະ ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວິຊາການກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕ່ອງໂສ້ມັນຕົ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຂື້ນ ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ. ພາຍໃຕ້ການ ປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຫົວໜ້າກົມ ປູກຝັງ, ທ່ານ ອະນຸສັກ ຈຳປາຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທ່ານ ອາເລັກ ດາຮານ ຫົວໜ້າໂຄງການ CLEAN.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ເຊື້ອເຊີນເອົາ ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ; ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ; ນັກຄົ້ນຄວ້າ-ນັກວິຊາການ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ; ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ CIAT, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,  ຕົວແທນທະນາຄານ, ກຸ່ມຊາວສວນຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ, ຜູ້ປະກອບການ (ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນ ລາວ-ອີນໂດໄຊນາ, ບໍລິສັດຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ,  ແລະ ກຸ່ມຜູ້ເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ) ສາມະຄົມມັນຕົ້ນລາວ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ CLEAN ມີທັງໝົດ 80 ກວ່າທ່ານ. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ເຄື່ອຂ່າຍກະສິກຳ (CLEAN project) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (USDA) ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ ອົງການ ວິນຣ໋ອກສາກົນ ປະຈຳປະເທດລາວ ໂດຍຮ່ວມກັບ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ​ເພື່ອ ຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ​ ຂະບວນການຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ ໃຫ້ກາຍ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສິມ ແກ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກາເຟ, ກະລ່ຳ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ໜາກຖົ່ວດາວ ໃນ 5 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ແຂວງ ວຽງຈັນ; ແຂວງ ຈຳປາສັກ; ແຂວງ ເຊກອງ; ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການ ເປີດໂອກາດ ການພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ພະນັກງານຈາກໂຄງການ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະສົບການ ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນຂອບເຂດ ຂອດການຜະລິດ, ຂອດການເກັບຊື້, ຂະບວນການຂອງຕະຫຼາດ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນກໍານົດທິດທາງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມັນຕົ້ນມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານ ພອນໄຊ ຈັນທະບົວສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ “ຂະບວນການປູກມັນຕົ້ນ ຂອງຊາວກະສິກອນ ເຫັນວ່າເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປີ 2019 ນີ້ ມີເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນເພີ້ມຂື້ນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຫັນມາປູກມັນຕົ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າພືດຊະນິດອື່ນໆ ເພາະມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ”. ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຖາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປູກມັນຕົ້ນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການລາຍງານສະພາບລວມຂອງຕ່ອງໂສ້ມັນຕົ້ນ, ສະພາບການປູກມັນຕົ້ນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ການບໍລິຫານຈັດການດິນໃນວຽກງານປູກຝັງ, ພະຍາດໃນມັນຕົ້ນ, ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດມັນຕົ້ນ ທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສຳລັບກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນໜ້າວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ ໂຄງການ CLEAN ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມປູກຝັງ ແລະ ຫຼາຍໆໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບບັນຫາ ແລະ ສະພາບທີ່ເກີດຂື້ນສຳລັບຜູ້ຜະລິດມັນຕົ້ນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວຽກງານປູກມັນຕົ້ນ ຂອງກິດຈະກຳໂຄງການ ໃນອານາຄົດ.