DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ໄຊເສດຖາ ຄາດຈະປັກດຳເຂົ້ານາແຊງຕົ້ນເດືອນໜ້າ

ການຜະລິດລະດູແລ້ງຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນສົກປີນີ້ມີເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 745 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ເຂົ້ານາແຊງ 495 ເຮັກຕາ ແລະເນື້ອທີ່ປູກ 250ເຮັກຕາ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງໄດ້ສຸມໃສ່ການປັກດຳເຂົ້ານາແຊາງ ແລະປູກພືດຜັກຕ່າງໆເປັນຂະບວນຢ່າງຟົດຟື້ນໂດຍຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດການປັກດຳນາແຊງໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຳລັງຂຸ້ນຂຽວໃສ່ການປູກພືດລະດູແລ້ງໂດຍສະເພາະການປັກດຳນາແຊງ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທັນລະດູການແນໃສ່ສະໜອງ ຜົນຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະມີສ່ວນແຮໄວ້ ສະເພາະຊາວກະສິກອນເມືອງໄຊເສດຖາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັກດຳນາແຊງ ແລະປູກພືດຕ່າງໆຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ຊຶ່ງໃນສົກປີ 2019-2020 ນີ້ ທົ່ວເມືອງມີແຜນການຜະລິດທັງໝົດ 745 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນືອທີ່ນາແຊງ 495 ເຮັກຕາ, ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າປູກ 36,6 ໂຕນ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,13 ໂຕນ/ເຮັກຕາມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 225 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 45,45% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການໃນນີ້ນາປັກດຳໄດ້ 25 ເຮັກຕາ, ນາວ່ານໄດ້ 200 ເຮັກຕາ ຄາດຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ສຳລັບການຜະລິດພືດຜັກລະດູແລ້ງເນື້ອທີ່ແຜນການແມ່ນ250 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 10,35 ໂຕນ/ເຮັກຕາຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 2,588 ໂຕນ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 130 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 52% ຂອງແຜນການໃນພືດກິນໃບ 112 ເຮັກຕາ ແລະ ພືດກິນໝາກ 18 ເຮັກຕາ.

 

ພາບແລະຂ່າວຈາກ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ