DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ໄຊຍະບູລີ ຂຸ້ນຂ້ຽວປູກພືດລະດູແລ້ງ ຮອດເວລານີ້ທົ່ວແຂວງສຳເລັດເກືອບ 100%

ການປູກພືດລະດູແລ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີໃນສົກປີ 2019-2020 ເກືອບສຳເລັດແລ້ວ 100% ພາຍຫຼັງທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວລົງມືຜະລິດມາແຕ່ເດືອນທັນວາປີຜ່ານມານີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດປູກພືດຕ່າງໆ ໃນລະດູແລ້ງໄປຕາມລະດູການ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດໃນບັ້ນເກັບກູ້ທ້າຍລະດູ ທັງນີ້ຄາດວ່າການປູກພືດລະດູແລ້ງຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວແຂວງ ໄຊຍະບູລີແມ່ນຈະສຳເລັດ 100% ໃນກາງເດືອນກຸມພານີ້.

ຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່: ການປູກພືດລະດູແລ້ງຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 16.891 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງມີ 2.300 ເຮັກຕາ, ເຮັດນາ ແລະກະເສດສຸມມີ 872 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,20 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 9.960 ໂຕນ. ສ່ວນແຜນປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ມີ 14.591 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜະລິດຕະພາບ 6,66 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 97.217 ໂຕນ.

ປະຈຸບັນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຕາມແຜນການທັງໝົດ 2.300 ເຮັກຕາ ມາຮອດປະຈຸບັນຕົກກ້າໄດ້ 94,15%, ກຽມດິນໄດ້ 2,07 ພັນເຮັກຕາເທົ່າກັບ 90,30%

ນອກຈາກປູກເຂົ້ານາແຊງແລ້ວຊາວກະສິກອນແຂວງໄຊຍະບູລີຍັງໄດ້ປູກພືດຕ່າງໆຮັບໃຊ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ແຜນການປູກທັງໝົດ 14,5 ພັນເຮັກຕາ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 21,4 ພັນເຮັກຕາເທົ່າກັບ 147,34% ຖືວ່າລື່ນແຜນການທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທາງແຂວງກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດລົງທຶນເຂົ້າໃນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າມີ 11 ບໍລິສັດ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,6 ພັນເຮັກຕາ ແລະປູກຖົ່ວເຫຼືອງ 2 ບໍລິສັດ ເນື້ອທີ່ 442,29 ເຮັກຕາ ແລະປູກໝາກໂມ 9 ບໍລິສັດ ມີເນື້ອທີ່ 1,23 ພັນເຮັກຕາ

ສ່ວນການສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດກະສິກຳໃນປີຜ່ານມາຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ສົ່ງອອກແກ່ນສາລີຈຳນວນ 117 ໂຕນກ່ວາ ມູນຄ່າ 1.179 ໂດລາ, ໝາກເດືອຍສີຈຳນວນ 145 ໂຕນກ່ວາ ມູນຄ່າ 55.100 ໂດລາ, ແຂມ 15 ໂຕນ ມູນຄ່າ 3.750 ໂດລາ, ໝາກແຕງດອງ 46 ໂຕນກ່ວາມູນຄ່າ 2.799 ໂດລາ ຂິງ 145 ໂຕນ ມູນຄ່າ 48,03 ພັນໂດລາ, ມັນຕົ້ນແຫ້ງ 10,21 ໂຕນ ມູນຄ່າ 1,12 ພັນໂດລາ ໝາກນ້ຳມັນ 1 ໂຕນມູນຄ່າ 625 ໂດລາ, ຖົ່ວແດງ 117 ໂຕນ ມູນຄ່າ 50,3 ພັນໂດລາ, ໝາກໂມ 2,4 ພັນໂຕນ ມູນຄ່າ 2,42 ແສນໂດລາ. ຂະນະທີ່ນຳເຂົ້າໝາກໄມ້ມີ 9 ໂຕນ ມູນຄ່າ 6.611 ໂດລາ, ພືດຜັກຕ່າງໆຈຳນວນ 1 ໂຕນກ່ວາ ມູນຄ່າ 876 ໂດລາ.

 

ພາບ ແລະ ຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ