DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ສັງທອງສຸມໃສ່ພັດທະນາກະສິກຳ 3 ເຂດໃຫຍ່

ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເມືອງວິລະຊົນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕອນເໜືອຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ 60 ກິໂລແມັດ ທີ່ຄູ່ຂະໜານລະຫວ່າງແມ່ນໍ້າຂອງກັບສາຍພູພະນັງບວກກັບເສັ້ນທາງເລກ 11 ແລະປະສານກັບສາຍນໍ້າຕອນ-ນໍ້າສັງ ແລະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດເກືອບ 76 ພັນເຮັກຕາ ຊຶ່ງພື້ນທີ່ເປັນເນີນພູສູງກວມ 40%, ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ 29 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ທີ່ເໝາະແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ-ການບໍລິຫານ...; ທົ່ວເມືອງມີ 35 ບ້ານ ມີພົນລະເມືອງ 32 ພັນກວ່າຄົນ ແລະມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນປີ 2020 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃຫ້ບັນລຸ574,08 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍລາຍ

ໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ 16,58 ລ້ານກີບ ຫຼື 2.073 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ແລະ ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ສາມາດ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 7,6 ຕື້ກີບ ຕາມແຜນ 7,5 ຕື້ກີບ.

 

ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງສັງທອງໄດ້ກໍານົດການພັດທະນາໂດຍສຸມໃສ່ 3 ເຂດ ໃຫຍ່ເປັນຫຼັກຊຶ່ງເຂດພັດທະນາທີ 1 ແມ່ນ ເຂດນໍ້າຕອນລຽບພູພະນັງກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດຊຶ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າອິນຊີໃນ 8 ບ້ານ ມີ 282 ຄອບຄົວ ແລະມີເນື້ອ ທີ່ 378 ເຮັກຕາ; ປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະປູກພືດລົ້ມລຸກ 175 ເຮັກຕາ; ພ້ອມທັງລະດົມປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງຝາຍນໍ້າລົ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ເຂດພັດທະນາ ທີ 2 ເຂດທາງເລກ 11 ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການບໍລິການເປັນຕົ້ນການຄ້າຂາຍ ແລະບໍລິການຕ່າງໆຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ, ປູກພືດລົ້ມລຸກເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກສາລີ ເນື້ອທີ່ 291 ເຮັກຕາ

ເຂດພັດທະນາທີ 3 ເຂດລຽບຕາມສາຍນໍ້າສັງກໍານົດເປັນເຂດຜະລິດກະສິກໍາ ແລະການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດໃນນີ້ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ, ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ, ພືດຜັກໃນນີ້ມີໝາກເດືອຍ, ໝາກສາລີແຂງໃນເນື້ອທີ່ 555 ເຮັກຕາ; ປູກໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກມີ້ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມໃນເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ; ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາມີຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ ແລະອື່ນໆ ໃນເນື້ອທີ່ 852 ຮຕ

ນອກຈາກການພັດທະນາກະສິກຳແລ້ວ ເມືອງສັງທອງຍັງສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກທໍໄໝ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດ ສາດ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນຟາມ ສ້າງວັງສະຫງວນຮັກສາແນວພັນປາ ແລະ ຍັງກໍານົດເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານເຊັ່ນ: ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ-ຖ່ານຫີນ 5 ບໍລິສັດໃນເນື້ອທີ່ 1,4 ພັນເຮັກຕາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຫິນກໍ່ສ້າງມີ 17 ບໍລິສັດ ເນື້ອທີ່ 277,7ເຮັກຕາ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດຫັດຖະກໍາໄມ້ປ່ອງ (ບ້ານນາປໍ). ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າ: ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

 

ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ