DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກອງປະຊຸມວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າກະສິກຳ ເພື່ອການຄ້າປອດໄພຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020 ຢູ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າກະສິກຳເພື່ອການຄ້າປອດໄພຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພິມແກ້ວ ທຳລະສີນ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຕາງໜ້າຜູ້ປະກອບການສົ່ງສີນຄ້າອອກ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການພະແນກ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ບັນດາເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸລິຍາ ສຸວັນດວນ ຫົວໜ້າພະແນກລະບຽບການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການວາງແຜນໂຄງການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ພົບກັບ ສິ່ງທ້າທ້າຍໃນການ ສົ່ງອອກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ ໄປສະຫະພາບອີຢຸ ເຊິ່ງມີຫຼາຍການສົ່ງອອກແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍດ້ານຄວາມປອດໄພອາຫານ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໃນຫຼາຍກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາຢັ້ງຢືນ ດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ກໍມີການຕິດແປດຂອງສັດຕູພືດຄວບຄຸມ ທັງມີການຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ປົນເປື້ອນເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນອາຫານ

ຊຶ່ງມີການແຈ້ງເຕືອນຫຼາຍສະບັບ ຈາກອົງການກວດກາຄວາມປອດໄພອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບພືດ ຈາກອີຢູ ແລະມີການນໍາໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຢູ່ປາຍທາງຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 27/4/2016 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 2109/ກປ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການນໍາໃຊ້ ມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຈ້ງການເຕືອນຂອງ ສະຫະພາບອີຢູ ໂດຍໄດ້ໂຈະການສົ່ງອອກ ທັງໝົດ 10 ບໍລິສັດ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຄືນໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ມອບໃຫ້ກົມປູກຝັງ ສ້າງລະບົບການຄວບຄຸມ ໃຫ້ ກວມເອົາມາດຕະການແກ້ໄຂສາມບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ ການຄວບຄຸມການຕົກຄ້າງຢາປາບສັດຕູພືດ,ການຕິດແປດສັດຕູພືດ ຄວບຄຸມ ແລະ ການປົນເປື້ອນຈຸລິນຊີເປັນອັນຕະລາຍໃນອາຫານຊຶ່ງໄດ້ສ້າງເປັນ ແຈ້ງການຂອງກົມປູກຝັງ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ມີພຽງບໍລິສັດດຽວຄື: ບໍລິສັດ Living Fresh Sole ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ ອີຢູຮັບຊາບສາມາດສົ່ງອອກພືດຜັກຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງໄດ້ປືກສາຫາລືວາງແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆຕື່ມອີກ ພ້ອມນັ້ນໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າກະສິກຳໄດ້ນຳເອົາຄອມພີວເຕີໂນດບຸກ ແລະ ປີນເຕີ ໃນມູນຄ່າ 6ລ້ານ 7 ແສນກວ່າກີບມາມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ວ່ອງໄວຕື່ມອີກ.

ໃນຕອນທ້າຍ ໂຄງການໄດ້ມອບຄອບພິວເຕີ ເຄື່ອງໃຊ້ໃຫ້ຂະແຫນງປູກຝັງ 1 ຊຸດເພື່ອໃຊ້ເຂ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ.

ຂ່າວ: ກົມປູກຝັງ