DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືການວາງແວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນອາຊຽນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 3 ກໍລະກົດ 2020 –ກົມປູກຝັງ (DOA), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ຮ່ວມ​ກັບ​ອົງ​ການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ (GIZ) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ເຢຍລະມັນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ໃນອາຊຽນ (ASEAN AgriTrade) ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານ ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວາງແຜນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຂອງລັດ ຕະຫຼອດເຖິງບັນດາກົມກອງພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ, ສະພາການຄ້າແລະອຸດສາ ຫະກໍາລາວ, ແລະ ຕົວແທນພາກເອກະຊົນ. ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຈະ​ໄດ້​ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ປືກ​ສາ​ຫາ​ລື ເພື່ອ​ວາງແຜນວຽກຂອງໂຄງການ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະສອງປີເຄິ່ງຂ້າງໜ້າ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະ​ເລັ່ງ​ໃສ່ສະໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ ເປັນ​ຕົ້ນແມ່ນ ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ແລະ ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ ເພື່ອ​ການ​ຄ້າພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ໃນ​ອາ​ຊຽນ ພ້ອ​ມ​ທັງສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ຖານພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ລະ​ຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (PPP), ການ​ນຳ​ໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຕາມຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ແລະ ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ກ່ຽວ​ກັບ ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ.

ທ່ານ ສີ​ຣິ​ພົນ ພິ​ທັກ​ສູນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ທັງ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕ​າມ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ເວົ້າ​ລວມ ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ ຂອງ​ກົມ​ປູກ​ຝັງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຜະ​ລິດພັດ​ທະ​ນາ​ ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ, ເປັນ​ມິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ​ຍືນ​ຍົງ ເລີມ​ແຕ່​ປີ 2004 ເປັນ​ຕົ້ນມາ ກົມ​ປູກ​ຝັງ ໄດ້ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ ໄດ້ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ ເປັນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳອິນ​ຊີ ແລະ ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ເຊັ່ນ: ການ​ສ້າງນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເປ​ັນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ວ່າ​ດ້ວຍ ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ ແລະ ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ, ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ ເປັນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພະ​ແນກ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ໂດຍ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການຢັ້ງ​ຢືນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ ແລະ ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ, ສູນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ ໂດຍ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ສ້າງ​ຕົວ​ແບບ ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ ຮ່ວມ​ກັບ​ບັ​ນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ປູກ​ຝັງ​ແຂວງ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ໃນ​ເຂດ​ຈຸດ​ສຸມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ພືດ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອາ​ຊຽນ ລວມ​ທັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະ​ແໜງ​ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ເພື່ອຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄ້າ ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ໃນ​ອາ​ຊຽນ ແລະ ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ຂາດໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ສາກົນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປບັນດາຕະຫຼາດອື່ນໆທັງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທ່ານ ແຝຼັ່ງ ທິ​ບິ​ຕັນ​ສໍ່, ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຜ່ານກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາ (BMZ) ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ອາ​ຊຽນ ເປັນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃໝ່ ໃນສ້າງ​ຄວາມ​ສາດ​ມາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນຫຼາຍ​ຂື້ນ ໃນພັດ​ທະ​ນາ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ການ​ຜະ​ລິດ​ ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ, ແນ່​ໃສ່​ເຮັດໃຫ້​ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມປອດ​ໄພ ແລະ ຍືນ​ຍົງ ພ້ອມ​ທັງ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄ້າ​ ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕ​ະ​ພັນ​ພືດ ພາຍ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ແລະ ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ປະເທດເຢຍລະມັນ (BMZ), ຈິ່ງໄດ້ມີການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ໃນອາຊຽນ ຫຼື ອາຊຽນ ອາກຣີແທຣດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ປັບປຸງ ບັນດາເງື່ອນໄຂຂອບການເຮັດວຽກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບແລະຄວາມຍືນຍົງໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະ ສິກໍາພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ (GIZ) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ້ມີບົດບາດໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນນັ້ນລວມມີ: ພາກລັດ, ພາກເອກະ ຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນອາຊຽນ ຫຼື ອາຊຽນ ອາກຣີ ແທຣດ (ASEAN AgriTrade) ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮອດເດືອນທັນວາ 2022.