DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຢາປາບສັດຕູພືດໃຫ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

ພະແນກລະບຽບການ, ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຢາປາບສັດຕູພືດໃຫ້ແກ່ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງ, ຮອງຫົວຫນ້າຂະແຫນງ ແລະ ວິຊາການ ຈາກຂະແຫນງປູກຝັງ 4 ແຂວງພາກເຫນືອ ໂດຍລວມມີ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດນີ້ ຢູ່ທີ່ ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວຈີນແຂວງອຸດົມໄຊ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ສີສະຫມຸດ ພົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຊຸດເຝິກອົບຮົມວ່າ ປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງມີຫຼາຍປາກົດການເກີດຂື້ນ ອັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ສະສົມສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນພືດ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.

ເພື່ອ ແນໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນ ຈິ່ງໄດ້ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຂື້ນ ເພື່ອສ້າງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກວດກາຢາປາບສັດຕູພືດ ກາຍເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການສະຫນອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະສາມາດສ້າງຕາຫນ່າງກວດກາລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແກ້ໄຂປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບລັກລອບຈໍາຫນ່າຍ-ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຕ້ອງຫ້າມ.

ການຝຶກອົບຮົມຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະດໍາເນີນໄປ 2 ວັນ ໂດຍມີທັງພາກທິດສະດີ ເນັ້ນຫນັກໃສ່ ການເຊື່ອມຊືມເຂົ້າໃຈນິຕິກໍາ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດກາ ເປັນແຕ່ລະກິດຈະການເຊັ່ນ: ການຂື້ນທະບຽນ, ການນໍາເຂົ້າ, ການຜະລິດ, ຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ການ ບໍລິການສີດຢາປາບສັດຕູພືດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສຳມະນາກອນແມ່ນຈະໄດ້ລົງພາກສະໜາມ ເພື່ອທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງພາກທິດສະດີສົມທຽບກັບພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຕື່ມອີກໂດຍມີການປະຕິບັດການກວດກາ ຮ້ານຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໃນມື້ສຸດທ້າຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍຫລັງການຝຶກ ແລະ ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສຳມານາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ສ້າງເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກວດກາຢາປາບສັດຕູພືດ ຂັ້ນແຂວງທຸກທ່ານ