DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພະນັກງານສັງກັດພະແນກມາດຕະຖານ

  • Friday, 30 March 2012 02:48
  • Last Updated Friday, 30 March 2012 02:57
  • Written by Administrator
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
1 ທ່ານ ດຣ ທັດ​ສະກາ ສະພັງ​ທອງ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
2 ທ່ານ ທະວີ​ສິດ ບຸນຍາ​ສຸກ ວິຊາ​ການ
3 ທ່ານ ວິລະ​ເດ​ດ ຄຳ​ສຸວັນ​ນົງ ວິຊາ​ການ
4 ທ່ານ ສີສະ​ຫວັດ ວັນ​ທາ​ນຸວົງ ວິຊາ​ການ
5 ທ່ານ ຄຳ​ສີ​ງ ກິນ​ນະ​ວົງ ວິຊາ​ການ
6 ທ່ານ ຄຳ​ໄຊ ສີ​ປະ​ເສີດ ວິຊາ​ການ
7 ທ່ານ ນ ມົນ​ທິດາ ສີ​ສົມ​ພູ ວິຊາ​ການ
8 ທ່ານ ແສງ​ສຸ​ລີ ກົມມະ​ເມືອງ ວິຊາ​ການ
9 ທ່ານ ບໍລິ​ກັນ ​ເພັງ​ຄຳ​ອ່ອນ ວິຊາ​ການ