ເນື້ອທຳການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນປີນີ້ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ

ທ່ານ ເພັດສະໄຫມ ພະບໍລິບູນ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງປູກຝັງ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມແຜນການ ຄາດຄະເນ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃນທົ່ວແຂວງ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 12.800 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຫມົດແນວເຂົ້າປູກ 1.024 ໂຕນ, ຄາດຄະເນ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ 5,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນ ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 70.440 ໂຕນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງ ໄດ້ລົງມືຕົກກ້ານາແຊງເລີ່ມແຕ່ ກາງເດືອນພະຈິກ 2012 ເຖິງທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2013 ຈິ່ງໄດ້ສຳເລັດການຕົກກ້າ ໃນເນື້ອທີ່ຕົວຈິງ 475,05 ເຮັກຕາຫມົດແນວເຂົ້າປູກ 950,1 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 92,78% ຂອງຈຳນວນແນວປູກທັງຫມົດ. ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນສ່ວນຫນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການປັກດຳນານ້ຳຄຳ ມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ 2012 ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ປັກດຳນາເຂດໂຄງການຊົນລະປະທານ ນັບແຕ່ກາງເດືອນມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນມາຊາວກະສິກອນສາມາດປັກດຳນາ ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 9.050 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 70,70%.  ສຳລັບເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງທົ່ວແຂວງໃນປີນີ້ແມ່ນລື່ນປີຜ່ານມາ 2.720 ເຮັກຕາກໍ່ຄື 10.080 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 9.444 ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບໄດ້ 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ 45.250 ໂຕນ. ທ່ານ ເພັດສະໄຫມ ພະບໍລິບູນ ກ່າວຕື່ມວ່າ : ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃນປີນີ້ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເອື້ອອຳນວຍບວກກັບລະບົບຄອງເຫມືອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຄືນໃຫມ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາເມືອງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະປີ 2011 ຜ່ານມາ ໂດຍການນຳໃຊ້ທຶນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ຄາດວ່າການປັກດຳຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2013 ນີ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂໍ້ມູນ