ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ເມືອງທ່າປາງທອງ ພວມມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ

ຕາມການລາຍງານໜ່ວຍງານປູກຝັງຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງທ່າປາງທອງໄດ້ຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂທຳການຜະລິດ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະປູກເຂົ້ານາແຊງ ໃນສົກປີນີ້ ຊຶ່ງຕາມແຜນການເມືອງທ່າປາງທອງມີແຜນການຈະຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອ ທີ່ 700 ເຮັກຕາ,

ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ປູກ ເຂົ້ານາແຊງມີ 500 ເຮັກຕາ, ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດປັກ ດຳໄດ້ແລ້ວ 100%, ຄາດວ່າຈະສາມາດເກັບກ່ຽວໃນລະຫວ່າງ ຕົ້ນເດືອນເມສາ 2016 ນີ້ ສ່ວນແນວພັນທີ່ຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໂພນງາມ ແລະແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຕາມ ຄາດໝາຍຄື 4 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ໃນທົ່ວເມືອງມີຊົນລະ ປະທານ 1 ແຫ່ງ, ເປັນຊົນລະປະທານແບບນ້ຳໄຫຼເຂົ້າເອງ ສາມາດຫົດເນື້ອ ທີ່ທຳການຜະລິດລະດູແລ້ງໄດ້ ເຖິງ 2.000 ເຮັກຕາ ນອກຈາກ ປູກເຂົ້ານາແຊງແລ້ວຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງທ່າປາງທອງ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ໝາກແຕງ, ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະພືດຜັກອື່ນໆຕື່ມອີກໃນເນື້ອທີ່ 200 ເຮັກຕາ.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ