ຊຸກຍູ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 53/ລບ, ລົງວັນທີ 20/02/2015 ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເອົາການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ເປັນບຸລິມະສິດທຳອິດ ຫຼື ເປັນເປົ້າໝາຍອັນດັບໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພື່ອບັນລຸ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຕົວຈິງ ກົມປູກຝັງໄດ້ຮັບງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ໃນເປົ້າໝາຍ 10 ແຂວງ ຜ່ານມາໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳຂອງ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-21 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ພັນປະດິດ ພັນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການ ໄດ້ລົງປະສານສົມທົບວຽກງານ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ ຮ່ວມກັບ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ, ຂະແໜງປູກຝັງ ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດພືດເປັນສີນຄ້າ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ເຖິງ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳຂອງ ​ໂຄງ​ການ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ຜະ​ລິດ​ເ​ປັນ​ສິນ​ຄ້າ ຕາ​ມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ວ່ອງ​ໄວ, ທ່ວງ​ທັນ​ກັບ​ລະ​ດູ​ການ​ຜະ​ລິດຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜນ​ວຽກ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ລະ​ອຽດ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ສະ​ບຽງ ແລະ ເພື່ອ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ຫຼັກ​ວິ​ຊາ​ການ ທີ່​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ.

 

 

 

 

ຂ່າວໂດຍ : ນາງ ທິບພະພອນ ຈັນເພັງໄຊ

ກວດແກ້ : ຫຼິງຫຼ້ອງ ສິດທິໄຊ