ທົ່ວປະເທດ ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ແລ້ວເກືອບ 70 %

ມາຮອດປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ແລ້ວ 96 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 69% ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ນີ້. ຕາມບົດລາຍງານ ສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ການປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳເດືອນກຸມພາ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັກດຳ ເຂົ້ານາແຊງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 69% ຂອງເນືອທີ່ແຜນການ ທັງໝົດເກືອ 140.000 ເຮັກຕາ.

ເຖິງວ່າຈະສຳເລັດເປັນສ່ວນຫລາຍກໍຕາມແຕ່ຍັງມີບາງເຂດ ແຂວງ ພົບບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສັດຕູ ພືດທຳລາຍເຄື່ອງປູກ, ເກີດສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງ ເນື່ອງຈາກແມ່ນ້ຳຫລາຍສາຍບົກແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຫັນມາປູກພືດ-ຜັກ ປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍສ້າງລາຍຮັບທົດແທນການປູກເຂົ້າ.

 

ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງ ທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ປູກແລ້ວ ມີຈຳນວນ 76 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 46% ຂອງແຜນການ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຈະໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ, ໃນນັ້ນພືດທີ່ປູກຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນສາລີແຂງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ 4 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເກືອບ 1 ພັນເຮັກຕາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 500 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເກືອບ 500 ເຮັກຕາ. ນອກຈາກສາລີແລ້ວຍັງມີພືດຜັກຕ່າງໆຕື່ມອີກ ./.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: